Výstava Homo Faber – Slavonice 2016

V září 2016 se konaly ve Slavonicích Dny evropského dědictví, kde Jiří Rücker získal ocenění Nositel tradice lidových řemesel.

Česká republika navázala na program UNESCO Žijící lidské poklady vlastní národní verzí – systémem NOSITELÉ TRADICE LIDOVÝCH ŘEMESEL. Od roku 2001 oceňuje v jeho rámci ministr kultury ČR zmíněným titulem mistry, kteří nejlépe ovládají zánikem ohrožené technologie tradiční výroby, podílejí se na jejich uchování, šíření a předávání dalším generacím. Doposud bylo takto oceněno přes šedesát řemeslníků z mnoha řemeslných oborů.  Výstava „HOMO FABER“ (tento název lze volně přeložit jako člověk tvořivý nebo člověk pracující) chce návštěvníky seznámit s prostou  a skromnou krásou výrobků od těch, kteří obdrželi titul Nositel tradice lidových řemesel a prostřednictvím vystavených výrobků představit jejich tvorbu i je samé.

Článek ke Dnům evropského dědictví – Týden.cz

„Renesanční Slavonice v sobotu hostily národní zahájení Dnů evropského dědictví. V Česku se do 11. září otevře veřejnosti více než 900 památek a uskuteční se kolem 250 doprovodných akcí. Při dopolední slavnosti na slavonickém náměstí Míru byly zároveň uděleny dva tituly Nositel tradice lidových řemesel, získali je tkadlec Jiří Fidler z Hlinska a Jiří Rücker z Peček, který vyřezává reliéfní formy na perník.“
Celý článek najdete zde: http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/dny-evropskeho-dedictvi-otevre-se-pres-900-pamatek_396541.html

Video z celé akce ve Slavonicích najdete na Youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=jg4I6moUXTk

Napsat komentář