Hlubotisk, slepotisk a další kouzla s papírem

Kouzlo papíru

Zabývám se tiskem tradičními technologiemi. Moje tiskařská dílna je vybavena stroji, které v digitálních tiskárnách nenajdete. Jsem zároveň i rytec a mohu tedy rovnou připravit tiskové desky pro tisk Vaší netradiční, neotřelé, originální a precizní prezentace, ze které bude cítit staré a poctivé řemeslo.

Mezi nabízené techniky patří:

 • Tisk z hloubky

  Pro tisk se používá měděná nebo ocelová deska, vytiskne se jen šrafura vyrytá do hloubky oceloryteckým rýtkem. Do takto vyrytých prohlubní se nanese barva a při tisku se z těchto vytáhne na papír.

 • Tisk z vrchu (klasický knihtisk)

  Pro tisknutí je využívána dřevěná deska, do které se vyryje obraz, který tiskne. Barva se nanese na vyvýšená místa, odkud ji snímá papír, bílá místa jsou odrytá.

 • Slepotisk (reliéfní tisk)

  Jedná se o techniku vytlačování tvarů do papíru z mosazných rytin. Erby, znaky, monogramy vytupují z papíru v reliéfu nad plochu.

 • Vypalování do kůže

  Pro tuto metodu slouží jako tiskový materiál kůže do které je vypálen obraz z mosazné desky, na které je zobrazen předmět tisku.


Ukázky mých tisků:

Slepotisk

speciální plastický tisk – možno tisknout loga firem, erby, monogramy

Tisk ex libris

vhodný pro tisk novoročenek, přání, plakátů

Co je to tisk ex libris?

„Exlibris je umělecké dílo, které je vytvořeno původní grafickou technikou (tisku z výšky, tisku z hloubky, litografií apod.), je vytištěno v omezeném nákladu a zpravidla umělcem podepsáno a číslováno.“ zdroj: Spolek přátel a sběratelů exlibris

Tisk pamětních listů

Tisky českých památek

Tisky kostelů

Tisky pro Junák Pečky a další zákazníky