Rytecké práce, rytectví

Chvála kovu

Zabývám se těmito typy ryteckých prací:

  • rytí kovových razítek a pečetí
  • rytí dřevorytů a mědirytů pro účely tisku ex-libris a novoročenek
    Tisk ex-libris může používat tisku jak z vrchu, tak z hloubky (více k těmto technikám v sekci Kouzlo papíru), ex-libris znamená v překladu „z knih“ a vznikl historicky jako označení jejich vlastníka.
  • oceloryty
  • slepotisk
  • rytí mosazných pečetí a vypalovadel

Ukázky rytectví:

Razidla, knihařské filety

Výroba odznaků

hlavně pro účely junáka a skauta

Dřevoryty

Mědiryty – miniatury

Vypalovadla na dřevo a kůži

Slepotisk (suchá pečeť)

Další rytecké práce


Zdobení čepelí nožů

práce J. Rückera mladšího